NOWE VINYLE

Wykładania vinyli ciąg dalszy.Dzisiaj pod młotek idzie Mahalia Jackson , Robin Trower , rzadkie krążki King Diamond czy MERCYFUL FATE .ROCK-SHOP “ROCKY”,D.H.FENIKS,RYNEK 31,WROCŁAW,3 PIĘTRO,LEWA STRONA/OBOK WIND,tel.504762088https://www.youtube.com/watch?v=vxcE-KPcnXk&feature=youtu.bemusicman@data.pl www.ivarmusic.pl